Xuân Xuân ơi ! Xuân sẽ về bao gồm nỗi vui làm sao vui hơn ngày Xuân mang lại Xuân Xuân ơi ! Xuân đã về giờ đồng hồ chúc giao thừa tiếp nhận mùa Xuân Xuân Xuân ơi ! Xuân cho rồi Cánh én cất cánh về cho tim mình nô nức Xuân Xuân ơi ! Xuân cho rồi rất nhiều đóa mây vàng chào đón Xuân lịch sự Nghe âm vang bao câu chúc yên lành Đất nước gấm hoa yên ấm an vui Bao em thơ khoe áo bắt đầu tươi cười chào một ngày xuân mới Xuân Xuân ơi ! Xuân đã về Kính chúc muôn bạn với bao điều ước muốn Trong hương Xuân ta vẫy chào Kính chúc muôn nhà chạm mặt nhiều an vui

Bạn đang xem: Xuân xuân ơi xuân đã về lyric


Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Hoa Hậu Búp Bê Thế Giới Trẻ Hiếu Kỳ Trước Cuộc Thi Hoa Hậu Búp Bê Việt

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.