Khi muốn khen ai đó xuất sắc bụng vào tiếng anh bạn hay sử dụng từ “kind”. Vậy quanh đó từ “kind còn có từ nào cũng tức là tốt bụng. Các từ đồng nghĩa với trường đoản cú tốt bụng tiếng Anh là gì? Hãy cùng shop chúng tôi tìm hiểu!

*

Benevolent – /bəˈnev.əl.ənt/: nhân đức, nhân ái

Ví dụ:

He is a benevolent leader.

Bạn đang xem: Tốt bụng tiếng anh là gì

Ông ấy là một trong những nhà lãnh đạo nhân đức.

Congenial – /kənˈdʒiː.ni.əl/: dễ gần, thân thiện

Ví dụ:

He has a congenial smile.

Anh ấy tất cả một thú vui thân thiện.

Kind-hearted – /ˌkaɪndˈhɑːr.t̬ɪd/: giỏi bụng

Ví dụ:

She is a very kind-hearted person.

Cô ấy là một trong những người cực tốt bụng.

Compassionate – /kəmˈpæʃ.ən/ : trường đoản cú bi, thiện.

Ví dụ:

Falun da Fa practitioners are very compassionate because domain authority Fa’s principles teach them follow Truthfulness-Compassion-Forbearance.

Các học tập viên Pháp Luân Đại Pháp siêu từ bi vì chưng các nguyên tắc của Đại Pháp dạy dỗ họ theo Chân – Thiện – Nhẫn.

Considerate – /kənˈsɪd.ɚ.ət/: ân cần, chu đáo

*

Ví dụ:

It was very considerate of you to offer me.

Bạn thật cẩn thận khi mời tôi.

Caring – /ˈker.ɪŋ/: cảm thông, quan lại tâm, ân cần

Ví dụ:

He is a caring father.

Xem thêm: Công Bố Lịch Thi Thptqg Năm 2019 & Xét Tuyển Đại Học, Lịch Thi Thpt Quốc Gia 2019

Ông ấy là 1 trong những người thân phụ ân cần.

Friendly – /ˈfrend.li/: thân thiện, dễ mến

Ví dụ:

She is very friendly.

Cô ấy khôn cùng thân thiện.

Thoughtful – /ˈθɑːt.fəl/: ân cần, lo lắng, quan lại tâm

Ví dụ:

He is a thoughtful friend.

Anh ấy là một trong những người bạn luôn quan tâm tới fan khác.

Nice – /naɪs/: tốt bụng, dễ chịu

Ví dụ:

How nice of you to lớn help me in my work!

Anh thật tốt bụng khi giúp đỡ tôi trong công việc.

Benign – /bɪˈnaɪn/: tốt, lành, nhân từ

Ví dụ:

I think Jack is a benign man.

Tôi nghĩ Jack là 1 người đàn ông tốt.

Humane – /hjuːˈmeɪn/: nhân đạo, nhân đức

Ví dụ:

We all have lớn live a humane life if we want to lớn be real happly.

Tất cả họ phải sống một cuộc sống có đạo đức nếu bọn họ muốn hạnh phúc thực sự.

Beneficent – /bəˈnef.ɪ.sənt/: tốt bụng, từ bi

*

Ví dụ:

She was born in a kind family và she grows up with a beneficent influences.

Cô ấy được có mặt trong một gia đình tốt và cô ấy lớn lên với hầu như sự ảnh hưởng tốt lành.