THỦY HỬ LÀ GÌ?

Thủy Hử nghĩa đen là Bến Nước. Là một trong những trong Tứ đại danh tác của nền văn học cổ xưa Trung Quốc.

TÓM TẮT TRUYỆN THỦY HỬ

Cốt truyện thiết yếu của Thủy Hử là sự việc hình thành với những các thành tích của một đội nhóm người kháng triều đình mà biến hóa giặc cướp, thường hotline là 108 nhân vật Lương đánh Bạc.

Bạn đang xem: Tóm tắt thủy hử truyện và truyền thuyết, cốt truyện thủy hử chọn lọc

Quá trình tập thích hợp của các anh hùng thảo dã tại bến nước để sinh ra quân khởi nghĩa Lương Sơn bạc đãi được Thi nằn nì Am dành 70 hồi nhằm diễn giải. Tuy nhiên, nhân vật trước tiên được kể không phải là một trong những vị anh hùng Lương Sơn, mà lại là Cao Cầu. Theo ý kiến những nhà nghiên cứu, quy trình thăng tiến của gian thần Cao Cầu chính là sự tố giác cho chính sự thối nát trong phòng Bắc Tống khi này mà người chịu trách nhiệm tối đa là hoàng đế Tống Huy Tông, một quân vương chơi bời, không niềm nở tới việc triều chính.

Từ một thảo dân lông bông, Cao Cầu chạm chán may không còn lần này cho tới lần khác, biến sủng thần của vua Tống Huy Tông cùng được phong chức Thái uý. Mối link giữa những gian thần Cao Cầu, Lương Trung Thư, vương vãi Tiễn… và cỗ máy quan lại tham lam, xảo quyệt, độc ác bên dưới đã làm hại những trung thần của triều đình (Lâm Xung, Võ Tòng, Dương Chí, Tống Giang, Hoa Vinh…) khiến họ lần lượt đề xuất bỏ sự nghiệp theo Lương tô Bạc.

Cũng bao gồm những nhân vật xuất thân khu vực thôn dã, không tồn tại chức vụ quyền hành nhưng bất bình với sự áp chế, bóc tách lột của quan tiền lại địa phương như Lý Quỳ, Sử Tiến, lưu giữ Đường… yêu cầu đã ra tay cứu giúp người thiến nạn hoặc từ bỏ cứu phiên bản thân mình, trở thành người phạm tội với triều đình và cũng lên Lương Sơn.

Xem thêm: Lê Bê La Ly Hôn Với Chồng Đạo Diễn Hải Thanh Từ 5 Năm Trước, Lê Bê La Và Chồng Phó Đạo Diễn

Từng nhóm hero được tập phù hợp riêng lẻ, rồi kế tiếp tất cả gần như tụ về Lương Sơn.

*

108 ANH HÙNG LƯƠNG SƠN BẠC

108 thủ lĩnh Lương tô gồm bao gồm 36 vị sao Thiên cương cứng và 72 vị Địa sát, cầm đầu là Tống Giang và ở đầu cuối là Đoàn Cảnh Trụ.

1. “Hô Bảo Nghĩa” Tống Giang (đầu truyện gọi là “Cập Thời Vũ” Tống Giang)2. “Ngọc Kỳ Lân” Lư Tuấn Nghĩa3. “Trí Đa Tinh” Quân sư Ngô Dụng4. “Nhập Vân Long” Công Tôn Thắng5. “Đại Đao” quan Thắng6. “Báo Tử Đầu” Lâm Xung7. “Tích lịch Hỏa” Tần Minh8. “Song Chiên” Hô Duyên Chước9. “Tiểu Lý Quảng” Hoa Vinh10. “Tiểu Toàn Phong” sài Tiến11. “Phác Thiên Bằng” Lý Ứng12. “Mỹ Nhiệm Công” Chu Đồng13. “Hoa Hoà Thượng” Lỗ Trí Thâm14. “Hành Giả” Võ Tòng15. “Song thương Tướng” Đổng Bình16. “Một Vũ Tiễn” Trương Thanh17. “Thanh Diện Thú” Dương Chí18. “Kim lịch sự Thủ” tự Ninh19. “Cấp Tiên Phong” Sách Siêu20. “Xích phát Quỷ” lưu giữ Đường21. “Hắc Toàn Phong” Lý Quỳ22. “Thần Hành Thái Bảo” Đới Tung23. “Cửu Văn Long” Sử Tiến24. “Mộc Già Lan” Mục Hoằng25. “Sáp Sí Hổ” Lôi Hoành26. “Hỗn Giang Long” Lý Tuấn27. “Lập Địa Thái Tuế” Nguyễn đái Nhị28. “Thuyền Hỏa Nhi” Trương Hoành29. “Đoản Mệnh Nhị Lang” Nguyễn tè Ngũ30. “Lãng Lý Bạch Điều” Trương Thuận31. “Hoạt Diêm La” Nguyễn tè Thất32. “Bệnh quan tiền Sách” Dương Hùng33. “Biển Mệnh Tam Lang” Thạch Tú34. “Lưỡng Đầu Xà” Giải Trân35. “Song Vĩ Hạt” Giải Bảo36. “Lãng Tử” Yến Thanh37. “Thần Cơ Quân Sư” Chu Vũ38. “Trấn Tam Sơn” Hoàng Tín39. “Bệnh Uý Trì” Tôn Lập40. “Xú Quận Mã” Tuyên Tán41. “Mộc thức giấc Can” Hắc bốn Văn42. “Bách thắng Tướng” Hàn Thao43. “Thiên Mục Tướng” Bành Dĩ44. “Thánh Thuỷ tướng mạo Quân” Đan Đình Khuê45. “Thần Hỏa tướng Quân” Ngụy Định Quốc46. “Thánh Thủ Thư Sinh” Tiêu Nhượng47. “Thiết Diện Khổng Mục” Bùi Tuyên48. “Ma Vân Kim Sí” Âu Bằng49. “Hỏa Nhãn Toan Nghê” Đặng Phi50. “Cẩm Mao Hổ” Yến Thuận51. “Cẩm Báo Tử” Dương Lâm52. “Oanh Thiên Lôi” Lăng Chấn53. “Thần Toán Tử” Tưởng Kính54. “Tiểu Ôn Hầu” Lã Phương55. “Kiển Nhân Quý” Quách Thịnh56. “Thần Y” An Đạo Toàn57. “Tử Nhiệm Bá” Hoàng đậy Đoan58. “Nụy Cước Hổ” vương vãi Anh59. “Nhất Trượng Thanh” Hỗ Tam Nương60. “Táng Môn Thần” Bào Húc61. “Hỗn cầm cố Ma Vương” Phàn Thụy62. “Mao Đẩu Tinh” Khổng Minh63. “Độc Hỏa Tinh” Khổng Lượng64. “Bát Tý mãng cầu Tra” Hạng Sung65. “Phi Thiên Đại Thánh” Lý Cổn66. “Ngọc Tý Tượng” Kim Đại Kiện67. “Thiết Địch Tiên” Mã Lân68. “Xuất Động Giao” Đồng Uy69. “Phan Giang Thần” Đồng Mãnh70. “Ngọc Phạn Cang” khỏe mạnh Khang71. “Thông Tý Viện” Hầu Kiện72. “Khiêu Giản Hổ” trần Đạt73. “Bạch Hoa Xà” Dương Xuân74. “Bạch Diện Lang Quân” Trịnh Thiên Thọ75. “Cửu Vĩ Quy” Đào Tôn Vượng76. “Thiết Phiến Tử” Tống Thanh77. “Thiết năng khiếu Tử” Nhạc Hoà78. “Hoa Hạng Hổ” Cung Vượng79. “Tùng Tiến Hổ” Đinh Đắc Tôn80. “Tiểu Già Lan” Mục Xuân81. “Thao Đao Quỷ” Tào Chính82. “Vạn Lý Ma Vương” Tống Vạn83. “Mô Trước Thiên” Đỗ Thiên84. “Bệnh Đại Trùng” máu Vĩnh85. “Kim Nhãn Bưu” Thi Ân86. “Đả Hổ Tướng” Lý Trung87. “Tiểu Bá Vương” Chu Thông88. “Kim tiền Báo Tử” Thang Long89. “Quỷ Kiểm Nhi” Đỗ Hưng90. “Xuất Lâm Long” Châu Uyên91. “Độc Giác Long” Châu Nhuận92. “Hãn Địa Hốt Luật” Chu Quý93. “Tiểu Diện Hổ” Chu Phú94. “Thiết Tý Phụ” trẹo Phúc95. “Nhất đưa ra Hoa” trặc Khánh96. “Thôi Mệnh Phán Quan” Lý Lập97. “Thanh Nhãn Hổ” Lý Vân98. “Một Diện Mục” Tiêu Đĩnh99. “Thạch tướng Quân” Thạch Dũng100. “Tiểu Uý Trì” Tôn Tân101. “Mẫu Đại Trùng” cố gắng Đại Tẩu102. “Thái Viên Tử” Trương Thanh103. “Mẫu Dạ Xoa” Tôn Nhị Nương104. “Hoạt Diện Diêm La” vương Đình Lục105. “Hiểm Đạo Thần” Úc Bảo Tứ106. “Bạch Nhật Thử” Bạch Thắng107. “Cổ Nhượng Tao” Thời Thiên108. “Kim Mao Khuyển” Đoàn Cảnh Trụ

*
Các anh hùng Lương Sơn bạc tình thường được nói tới gồm có 108 người, mặc dù trên thực tế phải là 109 người, trường hợp tính cả Tiều Cái. Xa hơn nữa, công ty trại trước tiên là vương Luân, song Vương Luân hối hả bị trừ khử không nhập vai trò gì so với sự cải tiến và phát triển của Lương Sơn bạc tình và cho nên không được nói tới và không được tính vào mặt hàng ngũ các hero Lương Sơn.

Mặc cho dù Tiều cái không bằng lòng thuộc về 108 anh hùng Lương Sơn bạc đãi vì trúng tên bị tiêu diệt sớm sinh sống trại Tăng Đầu, mà lại xét ra Tiều mẫu là bạn lãnh tụ thứ nhất từ dịp Lương Sơn new mở. Đối với các anh hùng Lương sơn Bạc, từ Tống Giang trở đi, Tiều mẫu là thủ lĩnh tối cao và còn nếu như không vì tử vong của Tiều Cái, Tống Giang rất có thể không biến chuyển thủ lĩnh của Lương Sơn

Thủy Hử là bộ truyện có nhiều phiên bản khác nhau. Trong những số đó phiên phiên bản 70 hồi là phiên bản phổ trở nên nhất được cắt bỏ nhiều đoạn như 108 hero Lương Sơn gia nhập triều đình, tiến công Liêu và Phương Lạp.