Tôi đang thắc mắc về vấn đề đk thuế. Tôi mong muốn hỏi mẫu mã tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho những người phụ trực thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công) như vậy nào? Tôi bị mất giấy ghi nhận đăng ký thuế thì cấp lại như thế nào? Xin cảm ơn!
*
Nội dung bao gồm

Mẫu tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho tất cả những người phụ ở trong của cá nhân có thu nhập cá nhân từ chi phí lương, tiền công) như thế nào?

Theo nguyên tắc tại điểm b khoản 10 Điều 7 Thông tứ 105/2020/TT-BTC mức sử dụng như sau:

Trường hợp cá nhân không ủy quyền mang lại cơ quan bỏ ra trả thu nhập đk thuế cho tất cả những người phụ thuộc, nộp hồ sơ đăng ký thuế mang đến cơ quan thuế tương xứng theo hình thức tại Khoản 9 Điều này. Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

- Tờ khai đk thuế mẫu số 20-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này;

- bạn dạng sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy minh chứng nhân dân còn hiệu lực đối với người dựa vào có quốc tịch vn từ đầy đủ 14 tuổi trở lên; bản sao Giấy khai sinh hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nhờ vào có quốc tịch nước ta dưới 14 tuổi; phiên bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người dân có quốc tịch nước ngoài hoặc người dân có quốc tịch nước ta sinh sinh sống tại nước ngoài.

Theo vẻ ngoài mẫu số 20-ĐK-TCT Phụ lục II ban hành kèm theo Thông bốn 105/2020/TT-BTC thì thì mẫu tờ khai đăng ký thuế (dùng cho những người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ chi phí lương, chi phí công) như sau:

Bài viết liên quan