THÔNG BÁO BẢO TRÌ VÀ LIÊN THÔNG MÁY CHỦ

💥[THÔNG BÁO BẢO TRÌ VÀ LIÊN THÔNG MÁY CHỦ] 🔰 BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ Tiên Nhi xin được thông báo thời gian bảo trì định kỳ vào ngày mai, cụ thể như sau: ⏰ Thời gian bảo trì dự kiến: từ 8h - 10h30 ngày 1/8 - Trong thời gian bảo trì...

【THÔNG BÁO】Hoàn Tất Bảo Trì

Quý huynh đệ thân mến, 🔰Việc bảo trì định kỳ nhằm tối ưu hệ thống đã hoàn tất  Hiện nay các vị huynh đệ đã có thể login vào game để có thể tiếp tục trải nhiệm ⛔️ Lưu ý: Các vị huynh đệ ở các sever trong lịch liên thông,...

KHAI MỞ MÁY CHỦ QUẢNG HÀN CUNG 10:00 14/07/2019

💥KHAI MỞ MÁY CHỦ QUẢNG HÀN CUNG 10:00 14/07/2019💥 👉 Chuỗi sự kiện đua TOP máy chủ mới: https://madaotaydu.vn/news/chuoi-su-kien-dua-top-openbeta/ 👉 Chuỗi sự kiện ưu đãi: https://madaotaydu.vn/news/chuoi-su-kien-uu-dai-openbeta/ 👉 Tổng hợp hướng dẫn cần chú ý: https://madaotaydu.vn/…/tong-hop-huong-dan-quan-trong-can-…/ -------------------- 💥 Website: http://madaotaydu.vn 💥 Tải...

KHAI MỞ MÁY CHỦ HỘI BÀN ĐÀO 10:00 16/07/2019

💥KHAI MỞ MÁY CHỦ HỘI BÀN ĐÀO 10:00 16/07/2019💥 👉 Chuỗi sự kiện đua TOP máy chủ mới: https://madaotaydu.vn/news/chuoi-su-kien-dua-top-openbeta/ 👉 Chuỗi sự kiện ưu đãi: https://madaotaydu.vn/news/chuoi-su-kien-uu-dai-openbeta/ 👉 Tổng hợp hướng dẫn cần chú ý: https://madaotaydu.vn/…/tong-hop-huong-dan-quan-trong-can-…/ -------------------- 💥 Website: http://madaotaydu.vn 💥 Tải...

KHAI MỞ MÁY CHỦ NGŨ TRANG QUAN 19:00 12/07/2019

💥KHAI MỞ MÁY CHỦ NGŨ TRANG QUAN 19:00 12/07/2019💥 👉 Chuỗi sự kiện đua TOP máy chủ mới: https://madaotaydu.vn/news/chuoi-su-kien-dua-top-openbeta/ 👉 Chuỗi sự kiện ưu đãi: https://madaotaydu.vn/news/chuoi-su-kien-uu-dai-openbeta/ 👉 Tổng hợp hướng dẫn cần chú ý: https://madaotaydu.vn/…/tong-hop-huong-dan-quan-trong-can-…/ -------------------- 💥 Website: http://madaotaydu.vn 💥 Tải...