MenuGiới thiệuSáo trúc Trung HoaHọc sáo trúcThư viện âm nhạcCông vắt âm nhạcCảm âm bài hátLời bài hátSheet bài bác hátBeat nhạcTài liệu

Bạn đang xem: Cảm âm sáo trúc bài hai dòng xuôi ngược

*

là đồ dùng rê trang bị rê,rê fa’ mày rê vật rế-đô làrề fa sol fà sol,sol đố la sol fà sol rềđồ rê fa sol lá đố la la lá-sol fami sol’ mày rê đồ là rêlà trang bị rê đồ vật rê,rê fa’ mày rê đồ gia dụng rế-đô làrề fa sol fà sol,sol đố la sol fà sol rềđồ rê fa sol lá đố la la lá-sol fami sol’ ngươi rê thứ là rêrề ngươi fa fa’-mi rê vật la rêrề ngươi fa fa’-mi rê đồ rế-đô làsol la ham đô rế ,rê mí rề rề ngươi lami fa’ mày rê thiết bị rế-đô lalà vật rê thứ rê,fa’ mày rê đồ rế-đô làrề fa sol fà sol,đố la sol fà sol rềđồ rê fa sol lá đố la la lá-sol fami sol’ ngươi rê trang bị là rê


*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/madaotaydu.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-con-mua-thoang-qua-m-tp.jpg?fit=300%2C225&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/madaotaydu.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-con-mua-thoang-qua-m-tp.jpg?fit=480%2C360&ssl=1" />
*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i1.wp.com/madaotaydu.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-nua-vang-trang.jpg?fit=300%2C229&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/madaotaydu.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-nua-vang-trang.jpg?fit=450%2C344&ssl=1" />
*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i2.wp.com/madaotaydu.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-huong-dem-bay-xa-hari-won.png?fit=300%2C176&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/madaotaydu.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-huong-dem-bay-xa-hari-won.png?fit=806%2C473&ssl=1" />

Xem thêm: Chat Với Nguoi Nuoc Ngoai - Top 7 Ứng Dụng Chat Với Người Nước Ngoài 2022

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/madaotaydu.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-mon-qua-vo-gia.jpg?fit=300%2C200&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/madaotaydu.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-mon-qua-vo-gia.jpg?fit=600%2C400&ssl=1" />
*

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i2.wp.com/madaotaydu.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-em-nho-anh-nhieu.jpg?fit=251%2C201&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/madaotaydu.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-em-nho-anh-nhieu.jpg?fit=251%2C201&ssl=1" />