l version="1.0" encoding="UTF-8"?>Các yếu tố tác động đến nhu cầu học giờ Anh của sinh viên không siêng | Hà | TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KHOA HỌC XÃ HỘI Skip khổng lồ Main Content
*

HCMCmadaotaydu.vnJS - ECONOMICS & BUSINESS ADMINISTRATIONHCMCmadaotaydu.vnJS - ENGINEERING và TECHNOLOGYHCMCmadaotaydu.vnJS - SOCIAL SCIENCESHCMCmadaotaydu.vnJS - khiếp TẾ VÀ QUẢN TRỊ gớm DOANHHCMCmadaotaydu.vnJS - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆHCMCmadaotaydu.vnJS - KHOA HỌC XÃ HỘITạp chí khoa học Đại học Mở tp Hồ Chí MinhHCMCmadaotaydu.vnJS - KỶ YẾU
Nghiên cứu này nhằm tò mò nhu ước học giờ Anh và những yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu học giờ đồng hồ Anh của sinh viên không chuyên Anh. Một trăm lẻ hai sinh viên vẫn học năm thứ 2 chuyên ngành công nghệ thông tin (CNTT) trên một Trường cđ tại tp.hồ chí minh được mời trả lời bảng câu hỏi. Dữ liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm SPSS. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng sinh viên chăm ngành CNTT mong muốn học giờ Anh tương đối cao, và những yếu tố như trường đoản cú học, giảng viên đào tạo và giảng dạy TACN, và môi trường xung quanh học với tài liệu học tập, và nghề nghiệp tương lai tất cả mối contact tích cực với nhu yếu học tiếng Anh của các sinh viên siêng ngành CNTT.

Bạn đang xem: Nhu cầu học tiếng anh của sinh viên


Từ khóa
nhu ước học tiếng Anh; giờ Anh ko chuyên; giờ Anh siêng ngành; yếu tố tác động đến nhu yếu học giờ Anh; yếu tố
Toàn văn:PDF
Tài liệu tham khảo

Bojovié, M. (2006). Teaching foreign language for specific purposes: Teacher development. Paper presented at the 31st Annual ATEE Conference, Portoroz, Slovenia.

Cherry, K. (2018). How Maslow’s fammadaotaydu.vns hierarchy explains human motivation. Retrieved May 15, 2019, from https://www.verywellmind.com/what-is-maslows-hierarchy-of-needs-4136760

Do, D. T. X., & Cai, A. N. D. (2010). Dạy và học giờ đồng hồ Anh siêng ngành trong thực trạng mới: thách thức và chiến thuật . Tạp chí khoa học Đại học tập Huế, 60, 31-41.

Dudley-Evans, T., và John, M. J. S. (1998). Developments in ESP: A multi-disciplinary approach. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Goonetilleke, D. C. (1989). Language planning and ESP with special reference lớn Sri Lanka. In p. W. Peterson (Ed.), ESP in practice (pp. 41-46). Washington, DC: United States Information Agency.

Hoang, V. V. (2008). Phần đông yếu tố Ảnh tận hưởng đến quality đào tạo ra tiếng Anh chuyên ngành làm việc Đại học quốc gia Hà Nội . Tạp chí công nghệ Đại học non sông Hà Nội, 24, 22-37.

Javid, Z. C. (2015). English for specific purposes: Role of of learners, teachers và teaching methodologies. European Scientific Jmadaotaydu.vnrnal, 11, 17-34.

Knowles, M. (1975). Self-directed learning. New York, NY: Association Press.

Lan, C. O. T., Khaun, A. L. C., & Singh, p. K. S. (2011). Employer expectations of language at the workplace. Malaysian Jmadaotaydu.vnrnal of ELT Research, 7(2), 82-103.

Lavinia, N. (2017). ESP teaching and needs analysis. Case study. Economic Sciences Series, 17(2), 268-273.

Xem thêm:

Little, D. (1991). Learner autonomy 1: Definitions, issues and problems. Dublin, Ireland: Authentik Language Resmadaotaydu.vnrces Ltd.

Luu, K. Q. (2008). Khảo sát nhu yếu học đối với chương trình môn học tiếng Anh chuyên ngành mang đến sinh viên ngành Điện tử ngôi trường Cao đẳng technology Huế . Tạp Chí khoa học và Công nghệ, 4(27), 153-159.

Madhavilantha, B. (2014). Teacher education và ESP. International Jmadaotaydu.vnrnal of Research, Humanities, Arts, and Literature, 2(4), 73-82.

McLeod, S. (2007). Behaviorist approach. Retrieved May 17, 2019, from http://www.simplypsychology.org/behaviorism.html#sthash.IFZMW9pB.dpbs

Milevica, B. (2006). Teaching foreign language for specific purposes: Teacher development. Proceedings of 31st Annual ATEE Conference At: Portoroz, Slovenia, 487-493. Doi:10.13140/2.1.4011.4566

Navickienė, V., Kavaliauskienė, D., và Pevcevičiūtė, S. (2015). Aspects of ESP learning motivation in tertiary education. TILTAI, 2, 97-108.

Nguyen, H. T., Ngo, D. T. H., Tran, H. T., Nguyen, B. T., Vu, Q. L., Pham, H. T., …Nguyen, T. T. (2016). Đề xuất giải pháp nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh mang đến sinh viên ngành công nghệ chế phát triển thành thủy sản: Dựa trên tác dụng khảo sát thực tế . In Kỉ yếu hội thảo chiến lược cấp trường (pp. 94-101). Nha Trang, Vietnam: ngôi trường Đại học Nha Trang.

Swales, J. M. (1988). Episdoes in ESP. Hemel Hempstead, UK: Prentice Hall International Ltd.

Tomlinson, B. (2011). Material development in language teaching. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Widdowson, H. G. (1998). The theory and practice of critical discmadaotaydu.vnrse analysis. Applied Linguistics, 19(1), 136-151.


Lượt truy nã cập: nắm tắt | 543 | lần
*
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.