[Tính Năng Mới] Thiên Cung
09:56 - Thứ 5, ngày 19/09/2019

Thiên Cung

Sử dụng những vật phẩm kiếm được từ các hoạt động đấu trường để nâng cấp các thuộc tính cho nhân vật.

Trong thiên cung có 4 tính năng chính là: Tiên Vị, Đồ Đằng, Chân Ngôn, Thú Hồn để tiến giai nhằm tăng lực chiến

Khi đạt đủ 10 sao sẽ được thăng cấp mới

+ Tiên Vị: Tăng trực tiếp công cho nhân vật. Nguyên liệu cần dùng là Bảo rương tinh vị tinh hoa khi tham gia Thông Thiên Tháp để quy đổi ra tinh vị thanh hoa dung để tiến cấp Tiên Vị.

+ Đồ Đằng: Tăng trực tiếp thủ cho nhân vật. Nguyên liệu cần dùng là Đồ Đằng Thanh Hoa, nhận được thông qua mua trong cửa hàng vinh dự. Điểm vinh dự có đc thông qua hoạt động đấu trường cá nhân. Để quy đổi ra Tinh Vị Thanh Hoa dung để tiến cấp Đồ Đằng.

+ Chân Ngôn: Tăng trực tiếp HP cho nhân vật. Nguyên liệu cần dùng là Bảo rương chân ngôn thanh hoa, kiếm đc bằng cách mua trong cửa hàng công huân. Điểm công huân có đc thông qua hoạt động đấu trường liên server và đọa lạc.

+ Thú Hồn: Tăng trực tiếp thủ cho nhân vật. Nguyên liệu cần dùng là Bảo rương thú hồn thanh hoa, kiếm đc thông qua hoạt động phụ bản liên server.