[Tính Năng Mới] Thẻ Tuần và Thẻ Tháng
09:40 - Thứ 5, ngày 15/08/2019

Xin chào các vị Huynh Đệ,

Hôm nay Tiên Nhi sẽ giới thiệu về thông tin cũng như hướng dẫn tính năng mới có đó chính là Thẻ Tuần và Thẻ Tháng. Với tính năng này, cơ hội sinh lời từ nhận thưởng lên tới 30 lần, sẽ giúp các Huynh có thêm sự lựa chọn nữa trong việc phát triển nhân vật của mình một cách an toàn và bền lâu hơn.

Thông tin về 2 loại thẻ:

- Thẻ Tuần (điều kiện kích hoạt: mua với giá 50.000 GP tương đương 50.000 VNĐ)

+ Nhận ngay 2.500 KNB
+ Mỗi ngày nhận thưởng 5.000 KNB KHÓA 
+ Nhận liên tục trong vòng 7 ngày (5.000 x 7 = 35.000 KNB KHÓA)
+ Có thể cộng dồn với thẻ tháng


- Thẻ Tháng (điều kiện kích hoạt: mua với giá 100.000 GP tương đương 100.000 VNĐ)
+ Nhận ngay 5.000 KNB
+ Mỗi ngày nhận thưởng 5.000 KNB KHÓA
+ Nhận liên tục trong vòng 30 ngày (5.000 x 30 = 150.000 KNB KHÓA)
+ Có thể cộng dồn với thẻ tuần 

Hướng dẫn cách kích hoạt thẻ tuần và thẻ tháng:

- Bước 1: truy cập link sau: https://id.gametv.vn/

- Bước 2: chọn nạp GPOINT

- Bước 3: chọn nạp game -> chọn sản phẩm Ma Đạo Tây Du

- Bước 4: chọn khung thẻ tuần hoặc thẻ tháng để kích hoạt thẻ tuần hoặc thẻ tháng

                                                                                                                                               Chúc các huynh chơi game vui vẻ !