Kích hoạt thẻ tháng - Nhận ưu đãi VIP
14:53 - Thứ 4, ngày 03/07/2019

Xin chào các vị huynh đệ,
Tiên Nhi xin phép được gửi đến thông tin về lợi ích của các loại thẻ tháng nhận đặc quyền VIP, chắc chắn sẽ có rất nhiều ưu đãi cực lớn
Đặc quyền VIP

- Đặc quyền Bạch Kim (điều kiện kích hoạt: mua với giá 7 500 knb)
+ Nhận ngay danh hiệu "Bạch Kim Tôn Giả"
+ Lực chiến + 2999
+ Nhận exp đánh quái tăng 10% (có thể cộng dồn với các đặc quyền khác)
+ Nhận x2 exp khi offline

- Đặc quyền Chí Tôn (điều kiện kích hoạt: mua với giá 15 000 knb)
+ Nhận ngay thời trang cuối "Lôi Thần Ẩn Danh" + đá HP lv 5
+ Lực chiến + 3999
+ Giảm sát thương 5% (có thể cộng dồn với các đặc quyền khác)
+ Nhận exp đánh quái tăng 20% (có thể cộng dồn với các đặc quyền khác)

- Đặc quyền truyền thuyết (điều kiện kích hoạt: mua với giá 50 000 knb)
+ Nhận ngay ngoại trang thiên vũ quý "Lôi Thần Nộ"
+ Lực chiến + 9999
+ Giảm sát thương 10% (có thể cộng dồn với các đặc quyền khác)
+ Nhận exp đánh quái tăng 40% (có thể cộng dồn với các đặc quyền khác)
+ Nhận x3 exp khi offline

Siêu Đặc Quyền VIP

- Siêu đặc quyền vip 1 (điều kiện kích hoạt: mua với giá 25 000 knb), sau kích hoạt có thể nhận đặc quyền:
+ Nhận ngay danh hiệu cao quý "Vương Tôn Hoàng Kim"
+ Lực chiến + 3999
+ Tăng sát thương 5%
+ Tăng exp giết quái 30%
(Chú ý có thể cộng dồn với các đặc quyền khác)

- Siêu đặc quyền vip 2 (điều kiện kích hoạt: mua với giá 75 000 knb), sau kích hoạt có thể nhận đặc quyền:
+ Nhận ngay danh hiệu cao quý "Vĩnh Hằng Vương Giả"
+ Lực chiến + 14999
+ Tăng sát thương 10%
+ Tăng exp giết quái 50%
(Chú ý có thể cộng dồn với các đặc quyền khác)

- Siêu đặc quyền vip 3 (điều kiện kích hoạt: mua với giá 500 000 knb), sau kích hoạt có thể nhận đặc quyền:
+ Nhận ngay thời trang pháp bảo cao quý "Đông Hoàng Chung" + Nhẫn Thần Giới 
+ Lực chiến + 59999
+ Tăng sát thương 15%
+ Giảm sát thương 15%
(Chú ý có thể cộng dồn với các đặc quyền khác)

                                                                                                                        Chúc các vị huynh đệ có những phút giây vui vẻ khi chơi Ma Đạo Tây Du,
                                                                                                                                                                                                                                     -Tiên Nhi