[Hướng Dẫn] Chủ Thành Ngộ thiền
11:19 - Thứ 7, ngày 08/06/2019

Là hoạt động mà tất cả các người chơi trong cùng 1 server đều có thể tham gia tại kênh 1 để nhận được 1 lượng kinh nghiệm lớn 

Hoạt động hàng ngày - Chủ thành ngộ thiền

 

Thời gian : 12:00 - 12:15 và 18:00 - 18:15, Tại khu vực Nữ Nhi Quốc, bên cạnh Quán Thế Âm Bồ Tát.

Người chơi ngồi thiền, nhận tích lũy Exp theo thời gian đếm ngược. Cứ 5s nhận quà EXP một lần

Đủ 20p sau, có thể nhận quà : KNB khóa, đá cường hóa, Thẻ lệnh hộ tống.