[HƯỚNG DẪN] Bí quyết vượt pb bát môn "hack não" nhất từ trước tới nay, trong game ma đạo tây du
10:42 - Thứ 7, ngày 01/06/2019

 

Bát Môn là gì ?

Bát Môn, tức là tám cửa. Tám cửa gồm có:  Hưu Môn, Sinh Môn, Thương Môn, Đỗ Môn, Cảnh Môn, Tử Môn, Kinh Môn và Khai Môn.  Tám cửa này là từ tám phương vị của Bát Quái mà ra. Trong quân sự còn có tên khác là Bát Trận Đồ.

 

Tên các cửa trong Bát Trận Đồ là Thiên Môn, Địa Môn, Phong Môn, Vân Môn, Long Môn, Hổ Môn, Điểu Môn và Xà Môn.

Bát Trận Đồ này xem thì rất đơn giản, dễ dàng nhưng kỳ thực thì thiên biến vạn hóa, cao siêu thần diệu. Bát Môn thực tế là tám loại cảm ứng điện từ của hệ Mặt Trời và Trái Đất đối với con người ta.

 

Phụ Bản Bát Môn trong game Ma Đạo Tây Du

 

Tham gia hoạt động Bát Môn:

+ Chi tiết Phó Bản:

1. Đạt tới cấp 70 có thể tham gia

2. PB tổng cộng 8 tầng, tìm đến tầng tiếp theo bằng cách tìm cổng dịch chuyển

3. Tầng thứ 3, và tầng 5 có cách đánh riêng biệt

4. Tầng 7 là tầng có bảo rương, tầng 8 là tầng Boss

5. Sau 24h sẽ làm mới một lần

6. Đề nghị 3 người trở lên tham gia

 

https://lh6.googleusercontent.com/szSxZMA7yMSzYs79176UMYGTDrxCxr8-tvkFu_FA8AjUchZUPxqUD3-pITOKAv3QmIGYwlbOKNaD7uIGBycCG1hUyzrEcO3pBDBmhz09xTkoIM8QQEJ3VTMNtCfHVHsfIn4v9Qz6

Người chơi chỉ có 1 lượt duy nhất vào Bát Môn , trong mỗi ngày. Hết lượt sẽ không thể vào lại.

 

https://lh5.googleusercontent.com/cPpnl6kUCk9Jc8dWRXUPdNTeL42m2VAkWF4a0I3GNpjpx3YxjQogQmQ-Kh3lC7ZBXYJj4x9csnpj9ttvBur1Z-n7Unyvc7XgTxgTOmui9DuRCcp4R7bmB3zJiYcJQv61YuypGWAG

Bản đồ Bát Môn, phải tìm đúng cửa mới dịch chuyển sang các tầng tiếp theo

 

https://lh3.googleusercontent.com/y21qraODcXTmmicKfSNDYuyHxuR6dECj5FCvEjL1Wh56rs-rN7aCBzofvomFWxDMqJfdQR9MqGjVrGCntOTQWYaKik1TTYAz6OL0OOfSplIyrxokUZ8KWJqFKWePCh33hOLyjYmM

Các cột sáng là những cửa trong Bát Môn, đồng thời cũng là những mắt trận dịch chuyển trong trận đồ đến những tầng khác nhau

 

https://lh4.googleusercontent.com/8aQ_aB2BTzrn11F7L5fFMX076Xpe-198MZ0AAQLqLogzGfWPxkLC_uC4w7SZaXpvs5EtyC98SCrMUsFa1Gks3CzijTlbuDNrc-6YjY07pNcBl0Ge06xmJkbw5k_G9ffChu4oKXQo

Người chơi dịch chuyển vào các mắt trận để tìm ra các tầng theo thứ tự  từ 1 đến 8

https://lh5.googleusercontent.com/YvvVISpfxkVCCofKK9TdbnBqD6Y0cifwoFkRHR-PeQlnIVVNmz0wl28LSfYhuPT7b44m0THhIk8BBgNsV8XXQzjyNAOlQ1JaxTfbqJutHYdDqUPJqBBAXc2xNwWAbg49xfUyqF4A

Muốn vào tầng tiếp theo phải tìm ra Sinh Môn của tầng đó

https://lh4.googleusercontent.com/d3PzH02I6nzlpRBrW6E4FPwxfqE4r4FSK2F6vTsZjo_pwT2y28QSpBwrkPvaSaSHNE-KXEu_JK1f3DgdqJdXVqHaRusvgjdRkKWlkupNTY_Sw87W00aoN7oCMo_3pLZfa1KXiiAX

Nếu người chơi vào nhầm cửa , sẽ bị dịch chuyển lùi về các tầng trước

https://lh5.googleusercontent.com/bH_Md97mSXciN82OmrOwHwLqPhx0IhLQya5AbFO7hHHgwkBQvqzOrEI7TEWVS9qVAjQzzN3jIPX4H1BSnyqYKZFqZD78O93ixn4BSNNKCiqD8TghYLdvHPe7Xk2vcztOeAYqQpLf

Tầng thủ vệ trong Bát Môn giúp người chơi nhận những tích lũy đặc biệt sau khi diệt Quái và Boss

https://lh3.googleusercontent.com/ns5fkFKQsg4ItEthrow5OpAwfB2zep23pvQFbbMwsTHtLkdx7XZroa_9RpSvTYhQr1mhgXSb32cvWcCEeyEicAI1VGfWPc6Xsx40oREogXAZ55EvR7M_-YFIgwgqijk6i45oGFm6

Tầng thủ vệ - Kích sát Môn Hộ Thủ

https://lh6.googleusercontent.com/LVUzVJT6hzR4aotYkS6baRhr0JGkE1nBHdDJ8oFBgB0sVZ30LKdZSSEqZOdFLx6-ubxHg3OUOWmkwzgoQl59IpxPLXYeoOx-_vjFHDEABqAsCOOs8WNzFxPNNdE5OqIklt42QCWu

Vượt thành công tầng 5

https://lh6.googleusercontent.com/cxYmH-FjnHgZm-Sa3IZ6g9lvsGAVItsCcbRLFNxMfb5YXpuxW2x-BvYq5MxrjK6hE-KkalSlgRJdHwERdQkHnRA8ibJHQyA0oNHOuPkGQjr-1IgctMTGPzH_IaJ0ovPaf7f5bfxQ

Tầng 7 sẽ nhận được Bảo Rương

https://lh4.googleusercontent.com/bInTi4GgdkKtKIsOV0TQgRd-KObpf7PRNbBddqc5PrpPploaCjP8mqGYmZikb5MVYdBBs3MRq6mNnnnGXBvhvbF8-vGUUF4N1MAaFHtIBstZRUiTIWUCMleuWcT2tsaplX_PyGAQ

Tầng 8 - Hạ Bát Môn Ma Quân để nhận phần thưởng cao cấp. Đồng thời hoàn thành phụ bản Bát Môn.

====

 

Vận hành bởi GTV- Công ty cổ phần công nghệ GTV

Nạp Thẻ:   https://pay.gametv.vn/ 
Fanpage: fb.com/madaotaydu
Group: fb.com/madaotaydugroup
Hỗ trợ Hotline: 02473.088.222