Đời ai biết trước, mai sau ta đã ra sao?Cuộc sinh sống là bao, bởi đâu, không mến yêu nhau.Người thì lao đao, còn người kia sinh sống trong sang trọng giàu.Anh em một nhà, nhưng mà không thấy đau lòng hay sao.ĐK:Đời như loại lá, mai sau gió cuốn cất cánh xa(Gió cuốn cất cánh xa)Dù trước cho dù sau, làm sao ai sinh tử không qua,Bạc chi phí lợi danh, giờ đây bỏ nhau sao đànhToan tính dật dành, tình đồng đội thua một fan dưng(Toan tính dật giành tình bạn bè thua một người dưng)Một bạn dưng, đôi khi có nghĩa bao gồm tình(Có nghĩa có tình),Đôi lúc không nghỉ cho mìnhGiúp người xa cơ nào mong mỏi trả ơnMà trên sao? (Mà tại sao?)Ta bạn bè một nhà, phổ biến một dòng máuSanh nhau đủ điều, rào trước đón sau.Này ai ơi, hãy nhớ mang câu:Anh em như chén con nước đầyGà bình thường một mẹ, chớ hoài đá nhau!

Bạn đang xem: Lời bài hát thua một người dưng, nhạc , nhạc trẻ 2023

Cuộc sống tất cả nhiềuTiền tài vật hóa học đã làm vắt đổiAnh em thuộc cấp tình thânDường như đã quên rồi đạo lý làm người.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Viettel Store (Viettelstore

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.