Làm theo cặp. Thực hiện những vấn đề trong bài đàm thoại nhằm đóng đầy đủ vai ngắn sử dụng thành ngữ trong phần c.

Bạn đang xem: Hướng Dẫn Giải Getting Started Trang 26 Unit 3 Sgk Tiếng Anh 8 Mới (P2)


At the Museurn of Ethnology

(Ở viện Bảo tàng dân tộc học)

1. Listen và read

(Nghe và đọc)

Click tại trên đây để nghe

*


Dương và Nick: chào buổi sáng.

Hướng dẫn viên: chào buổi sáng. Tôi góp gì cho các em nào?

Nick: Vâng, bọn chúng em muốn biết vài ba diều về các nhóm văn hóa truyền thống của Việt Nam. Dương: Đúng vậy. Có thật là gồm 54 nhóm dân tộc ở quốc gia họ không?

Hướng dẫn viên: chính xác.

Nick: thiệt thú vị! Em tò mò và hiếu kỳ về họ đấy. Nhóm nào là lớn số 1 vậy?

Hướng dẫn viên: À, người việt (hoặc người Kinh) gồm số tín đồ lớn nhất, chiếm khoảng chừng 86% dân số. 53 đội khác được hotline là dân tộc bản địa thiểu số.

Nick: cùng họ sống sống đâu?

Hướng dẫn viên: Khắp đất nước. Vài team như người Tày, H’mong, Dao... Sống phần lớn ở những khu vực miền núi phía Bắc, và bạn Chăm, Khmer, Ê Đê... Sống làm việc Tây Nguyên và vài tỉnh phía Nam.

Nick: Em gọi rồi. Và họ nói ngôn ngữ riêng của họ phải không?

Hướng dẫn viên: Đúng vậy, và họ gồm cách sống riêng của họ cũng tương tự phong tục và truyền thống lâu đời riêng.

Nick: thiệt tuyệt! Em muốn khám phá hơn về họ.

Hướng dẫn viên: Được. Cô vẫn dẫn các em đi vòng quanh và nói cho các em nghe vài nét thú vị...

a. Find the opposite of these words in the conversation.

(Tìm trường đoản cú trái nghĩa với hầu như từ này trong bài xích đàm thoại.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Boring >Read the conversation again & answer the questions.

(Đọc bài xích đàm thoại lần nữa và vấn đáp những câu hỏi)

*

Hướng dẫn giải:

1. They are in the Museum of Ethnology.

2. They want lớn know about the ethnic groups of Vietnam.

3. There are 54 ethnic groups.

4. The Viet (or Kinh) have the largest population.

5. Yes, they do.

Tạm dịch:

1. Dương với Nick sinh sống đâu?

Họ sống Viện bảo tàng dân tộc bản địa học.

2. Họ muốn biết gì?

Họ mong biết về các nhóm dân tộc bản địa của Việt Nam.

3. Có bao nhiêu nhóm dân tộc ở Việt Nam?

Có 54 nhóm dân tộc.

4. Nhóm dân tộc nào có số lượng dân sinh lớn nhất?

Người Việt (người Kinh) có dân số lớn nhất.

5. Những dân tộc bản địa thiểu sống gồm phong tục và truyền thống cuội nguồn riêng của học đề xuất không?

Đúng vậy.

c. Can you find the following expressions in the conversation? Try khổng lồ explain what they mean. 

(Bạn có tìm thấy những các từ sau trong đoạn hội thoại không? nỗ lực giải yêu thích nghĩa của chúng.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Exactly - used as a reply, agreeing with what sb has just said, or emphasising that it is correct.

2. How interesting! — How + adj/adv: used to lớn show a strong reaction to lớn something.

Xem thêm:

3. I see — used lớn show you understand what someone said.

4. That"awesome - used lớn show that you think something is great.

Tạm dịch:

1. Chính xác - được sử dụng như một câu trả lời, đồng ý với điều nhưng ai kia vừa nói, hoặc nhấn mạnh rằng nó đúng.

2. Thật thú vị! - How + adj/adv: được dùng làm thể hiện sự địa chỉ với điều gì.

3. Tôi phát âm — được sử dụng để cho bạn thấy chúng ta hiểu điều cơ mà ai đó nói.

4. Tuyệt vời - được thực hiện để các bạn nghĩ rằng một cái gì đấy là giỏi vời.

d. Work in pairs. Use facts from the conversation khổng lồ make short role-plays using the expressions in C.

(Làm theo cặp. áp dụng những sự việc trong bài đàm thoại nhằm đóng đông đảo vai ngắn áp dụng cụm từ vào phần C.)

Ví dụ:

Some groups live in mountainous regions.

→ How interesting! 

Tạm dịch:

Vài nhóm tín đồ sống sống những khoanh vùng miền núi.

→ thật thú vị!

Hướng dẫn giải:

- There are 54 ethnic groups in Viet Nam.

→ That"s awesome!

- Each ethnic group has their own customs and traditions.

→ Exactly!

- The gớm have the largest population which accounts for 86% of the population.

→ I see!

Tạm dịch:

Có 54 dân tộc ở Việt Nam.

→ Thật tốt vời!

- mỗi dân tộc đều phải có phong tục và truyền thống riêng.

→ thiết yếu xác!

- tín đồ Kinh có dân sinh đông nhất, chiếm phần 86% dân số.

→ Tôi phát âm rồi!

2. Use the words & phrases in the box to lớn label each picture.

(Sử dụng đa số từ và nhiều từ trong size để hotline tên mỗi bức hình.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Five-coloured sticky rice 

2. Terraced fields 

3. Festival 

4. Folk dance 

5. Open-air market

6. Musical instrument 

7. Costume

8. Stilt house 

Tạm dịch:

1. Xôi 5 màu

2. Ruộng bậc thang

3. Lễ hội

4. điệu múa dân gian

5. Chợ trời

6. Nhạc cụ

7. Trang phục

8. Nhà sàn

3. Complete the following sentences with the words và phrases in the box.

(Hoàn thành đầy đủ câu sau với đều từ và nhiều từ trong khung.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Ethnic 2. Heritage 3. Stilt house

3. Festivals 5. Thành viên 6. Terraced fields 

Tạm dịch:

1. Ở nước ta, là vi phạm khi phân biệt ngẫu nhiên dân tộc hoặc nhóm tôn giáo nào.

2. Mỹ Sơn nghỉ ngơi tỉnh Quảng Nam vừa mới được công nhận là di sản văn hóa truyền thống bởi UNESCO.

3. Nhà sàn từng thông dụng với nhiều nhóm dân tộc vn trong một thời hạn dài.

4. Tháng Giêng âm kế hoạch là thời gian cho phần đa lễ hội quan trọng đặc biệt của cả nước, đặc biệt là ở phía Bắc.

5. Tòa nhà triển lãm của Bảo tàng dân tộc bản địa học được thiết kế bởi phong cách thiết kế sư Hà Đức Linh, một thành viên của group dân tộc Tày.

6. đông đảo ruộng bậc thang của Sa page authority đã bắt đầu làm vào đội 11 ruộng đẹp tuyệt vời nhất trên trái đất theo Touropia.