TOP 5 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tứ 22, tất cả đáp án, chỉ dẫn chấm với bảng ma trận kèm theo, giúp thầy cô tìm hiểu thêm để tạo đề thi học kì 2 năm 2021 - 2022 cho học sinh của mình.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 4 học kỳ 2 năm 2018

Với 5 đề bình chọn học kì 2 môn Toán 4, còn hỗ trợ các em học sinh lớp 4 nỗ lực chắc những dang toán thường chạm chán trong đề thi, cũng tương tự luyện giải đề thật thuần thục để ôn thi học kì 2 hiệu quả. Bên cạnh ra, gồm thể đọc thêm đề thi môn tiếng Việt, lịch sử - Địa lý. Vậy mời thầy cô và các em sở hữu miễn phí tổn 5 đề thi học kì 2 môn Toán 4:


Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2021 - 2022 theo Thông tứ 22

Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2021 - 2022

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2021 - 2022

Ma trận bài bác kiểm tra môn Toán cuối học tập kì II lớp 4

Mạch loài kiến thức, kĩ năng

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số thoải mái và tự nhiên và những phép tính với số từ bỏ nhiên, phân số và các phép tính với chúng. Tín hiệu chia hết cho 2,3,5,9.

Số câu

5

5

1

1

Câu số

1a, 1c

3a,b,c,d; 4a

1d

4b

Số điểm

1

2,5

0,5

0,5

Đại lượng cùng đo đại lượng

Số câu

1

2

2

Câu số

2a, 2c

2b, 2d

Số điểm

0,5

0,5

0,5

-Yếu tố hình học;

-Giải toán về tìm nhì số khi biết hiệu và tỉ số; Tìm nhì số khi biết tổng với hiệu của hai số đó

- Giải bài toán về TBC

Số câu

1

1

1

1

Câu số

1e

5

1g

6

Số điểm

0,5

2

1

1

Tổng

Số câu

6

2

7

2

2

1

2

6

12

Số điểm

1,5

0,5

3

1

2

0,5

1,5

3

7


Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - 2022

Trường:.......................

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 – 2022MÔN: TOÁN- Lớp 4(Thời gian có tác dụng bài: 40 phút)

Bài 1: Khoanh tròn vần âm đặt trước câu trả lời đúng:

a. Rút gọn phân số

*
ta được phân số buổi tối giản là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

b. Số phù hợp viết vào chỗ chấm 6 m2 5dm2 = …… dm2 là:

A. 650B. 65 C. 605D. 6 005

c. Phân số có giá trị to hơn 1 là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

d. Số tự nhiên lớn nhất có 8 chữ số chia hết mang lại 2; 3; 5 với 9 là:

A. 99 999 999 B. 99 999 998C. 99 999 990D. 90 000 000

e. Một hình thoi gồm tổng độ nhiều năm hai đường chéo là 28cm với hiệu nhị đường chéo là 4cm. Diện tích s của hình thoi đó là:

A. 96 cm2B. 192 cm2C. 54cm2D. 108cm2

g. Trung bình cùng của số trước tiên và số thứ hai là 32, trung bình cùng của số sản phẩm công nghệ hai cùng số thứ tía là 36, trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ ba là 30. Tía số kia là:

A. 32; 36 cùng 30B. 26; 38 và 34 C. 38; 26 và 36 D. 32; 26 và 34

Bài 2. Viết số tương thích vào vị trí chấm:


a. 150 000 cm2 =................ M2

b. 2 tiếng 20 phút = ........... Phút

c. 7 000 kg = ................tấn

d. 12m 3cm =................cm

Bài 3. Tính


a.

*
= ...................................

c.

*
= ....................................


b.

*
= ...................................

d.

*
= ..............................


Bài 4. Tìm x


a. 3 321 : X = 27

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................


b. X : 134 – 1564 = 2718

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

Xem thêm:


Bài 5. Một thửa ruộng hình bình hành có cạnh đáy gấp gấp đôi chiều cao và tổng độ dài cạnh lòng và độ cao là 150 m.

a. Tính diện tích của thửa ruộng hình bình hành đó?

b. Bên trên thửa ruộng đó người ta trồng lúa, trung bình cứ 1m2 nhận được

*
kg thóc. Hỏi đã thu được làm việc thửa ruộng đó từng nào tấn thóc?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................


................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Bài 6. Một người chào bán gạo, buổi sáng bán tốt

*
tổng số gạo, buổi chiều bán được
*
tổng số gạo. Tính ra buổi sáng cung cấp hơn giờ chiều là 77 kilogam gạo. Hỏi ban đầu người đó có toàn bộ bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 năm học tập 2021 - 2022

Bài 1. (3 điểm) Mỗi câu đúng 0,5 điểm

a

b

c

d

e

g

D

C

D

C

A

B

Bài 2. Viết số phù hợp vào địa điểm chấm: (1 điểm, đúng từng câu mang đến 0,25 điểm)

a) 150000 cm2 = 15 m2 b) 2 tiếng đồng hồ 20 phút = 140 phútc) 7000 kilogam = 7 tấnd) 12m 3cm = 1203 cm