Skip to content

Cách Trình Bày Luận Văn Chuẩn, Trình Bày Và Định Dạng Luận Văn Đại Học, Cao Học

✅Luận văn tốt nghiệp là một công trình khoa học nên đòi hỏi phải thực hiện nghiêm túc và phải đạt yêu cầu về nội dung lẫn quy cách trình bày. Vì vậy, chỉ với những hướng dẫn sau đây từ Tri Thức Cộng Đồng, bạn sẽ nắm được chi tiết cách trình bày luận văn tốt nghiệp đại học một cách đúng, đủ, ấn tượng nhất!

1. Kết cấu bài luận văn tốt nghiệp đại học hoàn chỉnh

Để nội dung luận văn được trình bày một cách khoa học, bạn cần trình bày bố cục theo thứ tự sau:

Trang bìa chính (theo mẫu)Trang bìa phụ (theo mẫu)Bản sao các quyết định: giao đề tài, thay đổi trong quá trình thực hiện luận văn (nếu có), giao nhiệm vụ nghiên cứu.Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục (theo mẫu)Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) Danh mục bảng biểu (theo mẫu) Danh mục hình vẽ, đồ thị (theo mẫu) Phần nội dung: gồm các phần và chương quy định Tài liệu tham khảo: gồm các tài liệu được trích dẫn trong luận văn Phụ lục (nếu có)Nhận xét của đơn vị thực tậpNhận xét của người hướng dẫn khoa họcNhận xét của người phản biện

Tham khảo kết cấu hoàn chỉnh của một bài luận văn tốt nghiệp mẫu TẠI ĐÂY

*

Kết cấu bài luận văn tốt nghiệp

Trước khi bắt tay vào trình bày bài luận văn tốt nghiệp bạn cũng lên tham khảo kinh nghiệm viết luận văn tốt nghiệp của người đi trước để có tránh mắc sai lầm làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện của bài luận văn.

Đang xem: Cách trình bày luận văn chuẩn

2. Quy định cách trình bày luận văn tốt nghiệp đại học

Một bài luận văn hay nhưng hình thức không bắt mắt sẽ khó gây ấn tượng với hội đồng chấm thi. Để bài luận văn của mình thêm phần hiệu quả, bạn cần nắm được đầy đủ các quy định về cách trình bày luận văn tốt nghiệp đại học.

2.1. Cách soạn thảo văn bản trang nội dung

Soạn thảo văn bản trang nội dungyếu tố then chốt đầu tiên để bài luận văn có một định dạng đúng chuẩn. Bạn nên lưu ý các điều sau đây:

Trình bày các phần theo bố cục khoa học và rõ ràng, theo thứ tự lần lượt là chương, mục, các tiểu mục.Nội dung văn bản được trình bày trên khổ giấy A4 với kích thước tiêu chuẩn là 210x297mm, in một mặt.Canh lề luận văn: lề trên (Top margin) 3.5cm, lề dưới (Bottom margin) 3cm, lề trái (Left margin) 3.5cm, lề phải (Right margin) 2cm; mật độ chữ không nén, không dãn; khoảng cách giữa các dòng (Line spacing) 1.5 lines.Cỡ chữ chuẩn luận văn là size 13, font Times New Roman, cỡ chữ 13, không dùng các kiểu chữ nghệ thuật.Định dạng chữ màu đen; logo trường, biểu đồ, hình ảnh kèm… có thể in màu.Các chú thích phải đánh số và ghi chú cụ thể ở cuối mỗi trang, không sử dụng Header and Footer.Ở phần mục lục, danh mục từ viết tắt, danh mục bảng biểu… có thể đánh số trang theo thứ tự chữ cái; Số trang ở phần nội dung luận văn đánh số đầy đủ, theo thứ tự chữ số.

*

Quy định cách trình bày luận văn tốt nghiệp đại học

2.2. Phần chương, mục, tiểu mục

Để bố cục bài luận văn được rõ ràng, các phần nội dung cần được phân chia thành các phần chương, mục, tiểu mục với các lưu ý sau đây:

Viết hoa và in đậm tên chương, tiêu đề của các chương, mục lớn.Tiểu mục: đánh số hoặc nhóm chữ theo thứ tự và thể hiện mối quan hệ giữa các mục lớn và mục nhỏ theo sau đó:Chữ số thứ nhất chỉ thứ tự chương Chữ số thứ 2 chỉ thứ tự mục trong chương Chữ số thứ 3 chỉ thứ tự các tiểu mụcChữ số thứ 4 chỉ thứ tự các nội dung trong tiểu mục Lưu ý : không dùng quá 4 chữ số trong luận văn.

– Tại mỗi nhóm tiểu mục cần phải có ít nhất 2 tiểu mục, không thể có một nhóm tiểu mục mà chỉ có 1 tiểu mục, ví dụ như: có tiểu mục 1.1.1 thì phải có tiểu mục 1.1.2 …

2.3. Bảng biểu, hình vẽ, phương trình

Bài luận văn sẽ thuyết phục hơn khi bạn đưa vào các minh họa như bảng biểu, hình vẽ, phương trình… Tuy nhiên, nó cũng đi kèm các yêu cầu khắt khe để đảm bảo tính trung thực cũng như sự chuyên nghiệp của tác giả.Bảng biểu, hình, đồ thị, sơ đồ … phải đánh số theo từng loại và bao gồm luôn cả thứ tự của chương.

Ví dụ: 

Hình 1.1, Hình 1.2,… (Trong đó số 1 đầu tiên là số thứ tự của chương 1; số 1, 2,… tiếp theo là số thứ tự hình trong chương đó).

Xem thêm:

Bảng 1.1, Bảng 1.2,… (Trong đó số 1 đầu tiên là số thứ tự của chương 1; số 1, 2,… tiếp theo là số thứ tự bảng trong chương đó).Bảng biểu, hình vẽ, phương trình … phải có tên, đơn vị tính, nguồn (tên, đơn vị tính ở phía trên, nguồn ở phía dưới bảng biểu, hình vẽ, phương trình…).Số phải được phân cách hàng nghìn bằng dấu chấm và phân cách dấu thập phân bằng dấu phẩy.

Ví dụ: 2.675.224.68

Không để bảng biểu, hình vẽ, phương trình … bị chia cắt thành hai trang.

*

Cách trình bày bảng biểu, hình vẽ trong luận văn tốt nghiệp

2.4. Viết tắt

Không lạm dụng việc viết tắt trong đề tài: chỉ nên viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong bài luận văn. Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong đề tài. Nếu luận văn có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng.Danh mục các chữ viết tắt được sắp xếp theo thứ tự ABC, ở phần đầu của đề tài.

2.5. Phụ lục của luận văn

Phụ lục là những bảng, biểu, số liệu, sơ đồ, hình vẽ, kết quả điều tra, khảo sát … có tác dụng chứng minh, minh họa cho các nội dung của luận văn.

Lưu ý:

Phụ lục không được có dung lượng nhiều hơn phần nội dung chính của bài luận văn.Chỉ đánh số trang ở phụ lục đầu tiên, từ trang phụ lục thứ hai trở đi không đánh số trang

Ví dụ: Phụ lục 1 ở trang 80, từ phụ lục 2 tới phụ lục cuối cùng không đánh bất kỳ số trang nào nữa.

2.6. Định dạng trang bìa

Bìa ngoài có thể là bìa cứng hay giấy pelure thường, khổ A4.

Trên bìa trình bày đủ các nội dung theo thứ tự yêu cầu như sau: 

Tên trường, tên khoaLogo trườngLuận văn tốt nghiệpChuyên ngànhTên đề tàiTên cán bộ hướng dẫn (học hàm, học vị)Tên giảng viên theo dõi (học hàm, học vị)Tên sinh viên thực tập, mã số sinh viênĐịa điểm, thời gian hoàn thành báo cáo

3. Trích dẫn tài liệu trong luận văn tốt nghiệp

Đối với bài luận văn tốt nghiệp đại học, nguồn tài liệu trích dẫn phải có các thông tin bao gồm: 

Tên tác giả hoặc cơ quan phát hành Năm xuất bản (để trong ngoặc đơn) Tên sách (in nghiêng) hoặc tên bài báo (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng)Nhà xuất bản, nơi xuất bản (đối với sách)Tên tạp chí (in nghiêng), số (trong ngoặc), trang … (nếu là bài báo)

Các tài liệu tham khảo đánh số phải được trích dẫn vào bài luận bằng cách dùng dấu móc vuông < … > hoặc dùng footnote, trong đó có ghi rõ số trang (nếu tài liệu tham khảo là sách, giáo trình). 

Ví dụ: 

Mạc Kiến Quang (2019), “Bốn vấn đề chủ chốt trong cuộc chiến thương mại Trung – Mỹ”, Tạp chí Kinh tế Trung Quốc; Vương Diện Kiên (2019), “Chiến tranh thương mại Trung – Mỹ và những tác động đối với Việt Nam”, Trang thông tin Vietnam-briefing;3. Võ Nhật Thăng (2002), “Trách nhiệm của người giao nhận khi phát hành vận đơn FBL”, Visaba Times, (42), tr. 14-15;

*

Cách Trình Bày Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học Chi Tiết Nhất

4. Tổng hợp 4 sai lầm dễ gặp phải

Những sai lầm dễ gặp khi trình bày luận văn Tốt nghiệp

Trong quá trình trình bày luận văn tốt nghiệp đại học, cho dù đã có những quy định cụ thể về cách trình bày luận văn, thế nhưng có rất nhiều sinh viên vẫn còn mắc phải một vài sai sót phổ biến như: 

Trích dẫn tài liệu tham khảo không đúng: hầu hết, các bạn sinh viên chỉ liệt kê tất cả những tài liệu đã sử dụng trong bài luận văn tốt nghiệp nhưng lại không chỉ ra nó được dùng trong phần cụ thể nào. Đặc biệt là lỗi trích dẫn tài liệu với tác giả là người nước ngoài.

Lưu ý :Nếu tài liệu này ở dạng nguyên bản thì xếp sang mục tiếng nước ngoài, còn nếu đã được dịch sang tiếng Việt thì sắp xếp vào mục tài liệu tham khảo tiếng Việt theo thứ tự ABC.

Xem thêm: Những Cách Bảo Quản Lens Mắt Sau Khi Sử Dụng, Hướng Dẫn Sử Dụng Và Bảo Quản Kính Áp Tròng

Sai cấu trúc câu: chấm, phẩy không hợp lý, sử dụng nhầm dấu phân cách đơn vị đối với số.Lỗi chính tả: thoạt nghe lỗi này có vẻ nhỏ nhặt nhưng lại là sai lầm dễ thấy nhất trong các bài luận văn hiện nay, nó không những gây khó khăn về đọc hiểu mà còn gây mất thiện cảm. 

Bí kíp: Có một bí kíp để khắc phục đó là ngay từ đầu bạn lên nội dung trên Google docs hoặc sau khi làm trên Microsoft Word, hãy sao chép và dán lên Google docs, công cụ sẽ phát hiện lỗi sai và đề xuất chỉnh sửa cho bạn nhé!

Vấn đề về văn phong: luận văn là đề tài nghiên cứu khoa học đòi hỏi sự nghiêm túc và chuyên nghiệp, tuy nhiên, nhiều bạn thường có xu hướng viết lan man, hay viết theo kiểu giật tít, văn nói …

Trình bày một bài luận văn tốt nghiệp đúng là bước đầu tiên ghi điểm đối với hội đồng chấm thi, thể hiện tính chuyên nghiệp và thái độ nghiêm túc của người viết. Vì vậy, với những chia sẻ chi tiết và tâm huyết về cách trình bày luận văn tốt nghiệp đại học đến từ Tri Thức Cộng Đồng, hy vọng sẽ đóng góp vào thành công bài luận văn của bạn.

Nếu bạn còn đang chưa biết lên đề cương cho bài luận văn như thế nào thì có thể tham khảo bài viết: Cách viết đề cương luận văn tốt nghiệp chi tiết của Tri thức Cộng đồng ngay nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *