TỔNG HỢP TÓM TẮT KIẾN THỨC TOÁN LỚP 3  *Download file word Tổng hợp kiến thức Toán lớp 3.docx bằng biện pháp click vào nút Tải về dưới đây.


Bạn đang xem: Các chuyên đề toán lớp 2

Các việc điền số, chọn hình phù hợp với quy luật là những bài nâng cấp dành đến học sinh lớp 2 rèn luyện tăng cường khả năng tư duy. *Download tệp tin word các bài toán điền số, hình theo quy luật.docx bằng phương pháp click vào nút Tải về dưới đây.


Xem thêm: Hot Girl Mẫn Tiên Mặt Mộc - Giật Mình Với Mặt Mộc Thực Sự Của Hot Girl Việt

ÔN TẬP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 2 QUA 75 BÀI TOÁN Tải về file word 75 vấn đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 2 cuối bài bác viết. *Download tệp tin word 75 việc bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 2.docx bằng giải pháp click vào nút Tải về dưới đây.


Ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 2 với 100 bài tập bao gồm file word dành cho học sinh lớp 2 có thêm tài liệu ôn thi HSG môn Toán. Tải về file word bài bác tập ôn thi HSG Toán lớp 2 cuối bài viết. *Download tệp tin word bài tập ôn thi HSG Toán lớp <…>


BÀI TOÁN LIÊN quan lại TỚI ĐƠN VỊ DM bài xích 1: Điền số mê thích hợp vào chỗ chấm: 4dm = ……….cm 30cm = ……….dm 3dm 5cm = ……….cm 46cm = ……….dm……….cm bài 2: Tính: a. 12dm + 26dm – 24dm …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. B. 58dm – 42dm – 15dm …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. Bài 3: Cây thước thứ nhất <…>