Với tính chất công việc của một số người yên cầu tính bảo mật cao, thì để password mang đến file dữ liệu là vấn đề rất phải thiết, trong Excel cũng vậy.Bài viết sau đang hướng dẫn chi tiết cho bạn cách để password mang đến file Excel một cách đơn giản nhất bên trên nền Microsoft Excel 2013.


Bạn đang xem: Bỏ mật khẩu file excel 2003

*

Xem thêm: Tuyển 55 Gia Sư, Việc Làm Gia Sư Ở Hà Nội Với Mức Lương Cao?

1.Mở files Excel cần phải bảo mật

*

2. Vào file, lựa chọn Info tiếp đến chọn Encrypt with Password vào Protect Workbook

*

3. Hộp thoại Encrypt Document xuất hiện

Bạn hãy nhập mật khẩu cơ mà mình muốn

*

Và chứng thực lại mật khẩu

*

4. Soát sổ sự thành công

Các các bạn hãy tạm dừng hoạt động sổ trang tính đang sử dụng và mở lại, từ bây giờ cửa sổ Password lộ diện và chúng ta phải nhập mật khẩu để đăng nhập.

*

Vậy, sau thời điểm đã để password thành công, rất có thể bạn ko nhớ password nhưng mình đặt, yêu cầu làm thay nào?

Cũng giống hệt như các ứng dụng khác, họ cũng cần 1 phần mềm hỗ trợ nào đó. Tuy nhiên, vẫn có cách để bạn phá bỏ password mang lại sheet sẽ đặt nhưng mà không cần sự cung ứng nào khác

1. Mở file Excel đã trở nên khóa

2. Mở visual basic Editor bằng phương pháp nhấn nút Alt+ F11 với excel: 2003,2007,2010. Với excel 2013 trở lên trên thì chọn Developer trên thanh lao lý rồi chọnvisual basic Editor

3. Chọn sheet cần mở khóa

4. Xào luộc mã code vào

Sub PasswordBreaker()

If ActiveSheet.ProtectContents = False Then

MsgBox "Sheet "" & ActiveSheet.Name và "" is unprotected!", vbInformation

Else

If MsgBox("Sheet "" và ActiveSheet.Name & "" is protected, vì chưng you want to unprotect it?", _

vbYesNo + vbQuestion, "Unprotect Active Sheet") = vbNo Then Exit Sub

Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer

Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer

Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer

Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer

On Error Resume Next

For i = 65 to 66: For j = 65 khổng lồ 66: For k = 65 to lớn 66

For l = 65 lớn 66: For m = 65 to 66: For i1 = 65 to 66

For i2 = 65 khổng lồ 66: For i3 = 65 khổng lồ 66: For i4 = 65 khổng lồ 66

For i5 = 65 lớn 66: For i6 = 65 to 66: For n = 32 lớn 126

ActiveSheet.Unprotect Chr(i) và Chr(j) và Chr(k) & _

Chr(l) và Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _

Chr(i4) và Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)

Next: Next: Next: Next: Next: Next

Next: Next: Next: Next: Next: Next

If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox "Sheet "" & ActiveSheet.Name & "" is unprotected!", vbInformation

End If

End Sub

5. Chạy chương trình bằng phím tắt F5

6. Xác thực xóa password

Chúc các bạn thành công !


Từ khóa tra cứu kiếm: Cách để mật khẩu cho Sheet trong ExcelCách phá mật khẩu cho Sheet vào ExcelCài để mật khẩu trong Excel