Bài thuyết trình thực hiện Luật đồng đẳng giới thử thách và giải pháp trình bày về một trong những vấn đề đặt ra trong chế độ Bình đẳng giới; thách thức và giải pháp thực hiện cơ chế Bình đẳng giới một phương pháp hiệu quả.

Bạn đang xem: Thuyết trình về vấn bình đẳng giới trong gia đình, xã hội ngắn gọn hay

Mời các bạn tham khảo bài xích thuyết trình để thâu tóm nội dung cố thể.


*

THỰC HIỆN LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI­ THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP Người trình bày: lương phan cừ p. chủ nhiệm Uỷ ban VCVĐXH của QH ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁOI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚIII. THÁCH THỨCIII. GIẢI PHÁP PHẦN I MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LUẬT BĐG• Được QH thông qua tại kỳ họp 10, QH khoá XI với 72,97%;• Luật gồm : 6 Chương, 44 điều­ Chương I : Những quy định chung (1­10).­ Chương II : Bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình (11­18).­ Chương III : Các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới (19­24).­ Chương IV : Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân trong việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới (25­ 34).­ Chương V : Thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới (35–42).­ Chương VI : Điều khoản thi hành (43­44). 2. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI(6)1. Nam, nữ bỡnh đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đỡnh.2. Nam, nữ không bị phân biệt đối xử về giới.3. Biện pháp thúc đẩy bỡnh đẳng giới không bị coi là phân biệt đối xử về giới.4. Chính sách bảo vệ và hỗ trợ người mẹ không bị coi là phân biệt đối xử về giới. 5. Bảo đảm lồng ghép vấn đề bỡnh đẳng giới trong xây dựng và thực thi pháp luật. 6. Thực hiện bỡnh đẳng giới là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đỡnh và cá nhân. 3.1. BĐG trong lĩnh vực Chính trị:• BĐ trong tham gia QLNN, tham gia HĐ XH;• BĐ trong tham gia XD và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng, quy định, quy chế của CQ, tổ chức;• BĐ trong việc tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử;• BĐ về tiêu chuẩn, độ tuổi khi đề bạt, bổ nhiệm;• Bảo đảm tỷ lệ thích đáng nữ Đại biểu dân cử, trong đề bạt, bổ nhiệm chức danh trong cơ quan Nhà nước. 3.2. CÁC HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ (KH.1, Đ.40)• Cản trở việc nam, nữ tự ứng cử, được giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND, vào cơ quan lãnh đạo của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp vỡ định kiến giới.• Không thực hiện hoặc cản trở việc bổ nhiệm nam, nữ vào cương vị quản lý, lãnh đạo hoặc các chức danh chuyên môn vỡ định kiến giới.• Đặt ra và thực hiện quy định có sự phân biệt đối xử về giới trong các hương ước, quy ước của cộng đồng hoặc trong quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức.4.1.BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ• Bỡnh đẳng trong việc thành lập doanh nghiệp;• Bình đẳng trong tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý doanh nghiệp;• Bỡnh đẳng trong việc tiếp cận thông tin, nguồn vốn, thị trường và nguồn lao động.

Xem thêm:

4.2. CÁC HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ­ Cản trở hoặc từ chối cho phép nam, nữ thành lập doanh nghiệp, tiến hành hoạt động kinh doanh vỡ định kiến giới.­ Tiến hành quảng cáo thương mại gây bất lợi cho các chủ doanh nghiệp, thương nhân của một giới nhất định. 5.1. BĐG trong lĩnh vực lao động• BĐ về tiêu chuẩn, độ tuổi tuyển dụng;• BĐ tại nơi làm việc, tiền lương, tiền công, tiền thưởng, BHXH, điều kiện LĐ và các ĐK lao động khác;• BĐ tiêu chuẩn, độ tuổi khi đề bạt, bổ nhiệm vào chức danh;• Biện pháp thúc đẩy BĐG: Quy định tỷ lệ nam, nữ tuyển dụng; Đào tạo, bồi dưỡng năng lực cho LĐ nữ; tạo điều kiện vệ sinh an toàn cho LĐ nữ; 5.2. HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG• Áp dụng các điều kiện không giống nhau trong tuyển chọn dụng lao cồn nam với lao hễ nữ đối với cùng một quá trình mà nam, nữ đều sở hữu trỡnh độ và tài năng thực hiện như nhau, trừ trường hợp áp dụng biện pháp liên quan bỡnh đẳng giới.• khước từ tuyển dụng hoặc tuyển dụng tinh giảm lao động, thải trừ hoặc cho thôi câu hỏi người lao cồn vỡ nguyên nhân giới tính giỏi do việc mang thai, sinh con, nuôi bé nhỏ.• Phân công quá trình mang tính rõ ràng đối xử giữa nam và thanh nữ dẫn mang đến chênh lệch về các khoản thu nhập hoặc áp dụng mức trả lương khác nhau cho 6.1. BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO• Binh đẳng về độ tuổi đi học, đào tạo, bồi dưỡng• Binh đẳng trong lựa chọn ngành, nghề học tập, đào tạo.• Binh đẳng trong việc tiếp cận và hưởng thụ các chính sách về giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.• Nữ cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng mang theo con dưới 36 tháng tuổi được hỗ trợ theo quy định của Chính phủ. 6.2. HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO• Quy định tuổi đào tạo, tuổi tuyển sinh khác nhau giữa nam và nữ.• Vận động hoặc ép buộc người khác nghỉ học vỡ lý do giới tính.• Từ chối tuyển sinh những người có đủ điều kiện vào các khoá đào tạo, bồi dưỡng vỡ lý do giới tính hay do việc mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ.• Giáo dục hướng nghiệp, biên soạn và phổ biến sách giáo khoa có định kiến giới. 7.1. BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ• Bỡnh đẳng trong việc tiếp cận, ứng dụng khoa học và công nghệ.• Bỡnh đẳng trong việc tiếp cận các khoá đào tạo về khoa học và công nghệ;• Bình đẳng trong phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và phát minh, sáng chế. 7.2. HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ• Cản trở nam, nữ tham gia hoạt động khoa học, công nghệ.• Từ chối việc tham gia của một giới trong các khoá đào tạo về khoa học và công nghệ. 8.1.BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ DỤC, THỂ THAO• Bỡnh đẳng trong tham gia các hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao.• Bỡnh đẳng trong hưởng thụ văn hoá, trong tiếp cận và sử dụng các nguồn thông tin. 8.2. HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC VH, TT, TD, TT• Cản trở nam, nữ sáng tác, phê bỡnh văn học, nghệ thuật, biểu diễn và tham gia các hoạt động văn hoá khác vỡ định kiến giới.• Sáng tác, lưu hành, cho phép xuất bản các tác phẩm dưới bất kỳ thể loại và hỡnh thức nào để cổ vũ, tuyên truyền bất BĐG, định kiến giới.• Truyền bá tư tưởng, tự mỡnh thực hiện hoặc xúi giục người khác thực hiện phong tục tập quán lạc hậu mang tính phân biệt đối xử về giới dưới mọi hỡnh thức. 9.1.BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC Y TẾ• Bỡnh đẳng trong tham gia các hoạt động giáo dục, truyền thông về chăm sóc sức khỏe, sức khoẻ sinh sản và sử dụng các dịch vụ y tế.• Bỡnh đẳng trong lựa chọn, quyết định sử dụng biện pháp tránh thai, biện pháp an toàn tỡnh dục và phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tỡnh dục.• Phụ nữ nghèo cư trú ở vùng sâu, vùng xa, là đồng bào dân tộc thiểu số, trừ các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, khi sinh con đúng chính sách dân số được hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.9.2. HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC Y TẾ• Cản trở, xúi giục hoặc ép buộc người khác không tham gia các hoạt động giáo dục sức khoẻ vỡ định kiến giới.• Lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hỡnh thức hoặc xúi giục, ép buộc người khác phá thai vỡ giới tính của thai nhi. 10.1. BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG GIA ĐÌNH• Vợ, chồng bỡnh đẳng với nhau trong quan hệ dân sự và các quan hệ khác liên quan đến hôn nhân và gia đỡnh.• Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung và bỡnh đẳng trong sử dụng nguồn thu nhập chung của vợ chồng và quyết định các nguồn lực trong gia đỡnh.• Vợ, chồng bỡnh đẳng với nhau trong việc bàn bạc, quyết định lựa chọn và sử dụng biện pháp KHHGĐ phù hợp ; sử dụng thời gian nghỉ chăm sóc con ốm theo quy định của pháp luật. Con trai, con gái được gia đỡnh chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện như nhau để học tập, lao động, vui chơi, giải trí và phát triển.• Các thành viên nam, nữ trong gia đỡnh có trách nhiệm chia sẻ công việc gia đỡnh.